×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

KONEC TUPÝM SPORTOVCŮM?

Někdy by řekl, že jsou pryč časy Emila Zátopka, kdy sport provozovali pouze inteligentní a morálně nepokřivení lidé. Co když se ale časy mění?

Slovní spojení ‚hloupý sportovec‘, které v posledních letech bylo častokrát vyřčeno z úst mnoha lidí, by už za pár let nemuselo platit. Na základě posledních studií totiž vychází najevo, že je to právě organizovaně sportující mládež, která se spíše dostane na vysokou školu, načež se na ní v porovnání se svými nesportujícími vrstevníky s větší pravděpodobností udrží (Eccles).

Rovněž bylo zjištěno (Millerová), že sportující dívky mívají později první sexuální skutečnost, čímž si významně snižuje riziko nechtěného otěhotnění. Zároveň se zvyšuje pravděpodobnost, že se vyhnou jakýmkoliv přenosným chorobám spojených se sexem. „Sport zvyšuje u dívek jejich sebevědomí a také schopnost říct ‚ne‘,“ tvrdí Millerová.

Poměrně fascinující je skutečnost, že u chlapců je tento trend zcela opačný. Ti bývají, v porovnání se svými nesportujícími vrstevníky, sexuálně aktivní dříve.Sportovní kultura ovlivnila smýšlení chlapců stylem, při němž se snaží ‚skórovat‘ na všech frontách,“ řekla Millerová. Z tohoto důvodu nabádá všechny trenéry a kouče mladých kluků, aby je také řádně o této problematice informovali.

Reálnějším důvodem u posledně zmíněného faktu je spíše ale zvýšená hladina testosteronu. Ten se totiž vyplavuje i při namáhání velkých svalových partií, zejména stehen a hýždí, načež mohou být sexuální tendence prohoubeny.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.