×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

BIOCHEMIE MOTIVACE PŘI STAVU FLOW

Flow není pouze psychologický konstrukt, nýbrž emoční proces, který je stejně jako jiné emoce ukotven vyplavením celé řady hormonů. Pro stav flow je pak klíčovým hormon dopamin. 

Potěšení související s flow je vztahováno na odměňovací signál, jež je důležitý při budování vnitřní motivace pro danou činnost. Schopnost vnímat flow je dlouhodobě spojována s osobnostními znaky, které souvisí právě s aktivitou dopaminových drah. Jsou to zejména nízká impulzivita, emoční stabilita a pozitivní znaky v chování.

Na prozkoumání těchto souvislostí se zaměřila studie sledující dopaminové receptory pozitronovou emisní tomografií. Ta vyhodnocovala v závislosti na schopnosti účastníků dosáhnout zkoumaný stav. Závěry ukázaly, že náchylnost k flow je spojená s vyšší hustotou D2 dopaminových receptorů v corpus striatum (část mozku). Z toho vyplývá, že predispozice k náchylnosti k flow souvisí i s individuálními rozdíly v dopaminergní neurotransmisi. Lze tedy předpokládat, že dosahování tohoto stavu je bohužel dáno geneticky.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.