×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

ŠESTNÁCT TAJEMSTVÍ SPOKOJENÝCH LIDÍ

Tento článek je seznamem šestnácti vědecky potvrzených tajemství spokojených lidí. Která to jsou? Co dělají tito lidé jinak? Tak tedy:

1) Dali svému životu nějaký smysl (bez ohledu na jeho přaštěnost)

2) Nepotřebují vyhrát pokaždé

3) Váží si přátel

4) Nedívají se na televizi

5) Bezmezně přijali svou jedinečnost a odlišnost od ostatních (včetně nedostatků)

6) Vztahy hodnotí před penězi

7) Tyto vztahy mají kvalitní, neboť svým protějškům a přátelům říkají, jak jsou důležití

8) Věří si (přiměřeně svým schopnostem)

9) Se svými problémy se svěřují a čelí jim tak s podporou okolí (Sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílené problémy jsou poloviční problémy)

10) Fandí nějakému sportovnímu týmu

11) Pomáhají lidem bez ohledu na protihodnotu (dobrovolnictví)

12) Provozují fyzickou aktivitu

13) Neříkají si ‚co kdyby‘ (neříkají si to z toho důvodu, že se do oné činnosti pustí bez ohledu na výsledek)

14) Mentorují/trénují/koučují někoho mladšího

15) Píší si deník

16) Ví, že peníze (hmotné statky) štěstí nepřinesou

 

Výše uvedené principy jsou vybrány z díla Authentic Happiness od Martina Seligmana, amerického psychologa, jež zasvětil svůj život především pozitivní psychologii. 

Tomu se totiž moc nepozdával trend, jakým se psychologie jako taková ubírá. Tedy že se stará pouze o psychické nemoci a patologii jako takovou, nikoliv o to, jak být psychicky zdravý a spokojený.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.