×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

MÉDIA A GENDEROVÁ PROBLEMATIKA VE SPORTU

Víte, co přesně komentují sportovní žurnalisté na atletech (mužích) a co na atletkách (ženách)?

 

Jedna ze studií (Billings a kol, 2002) se zaobírala skutečností, jak moc často sportovní žurnalisté komentují mužské atlety a jak často naopak sportující ženy. Součástí této studie byla také analýza, co přesně na obou pohlavích komentátoři popisují.

Z 2367 výroků amerických sportovních žurnalistů vyšlo najevo, že se mnohem více zaobírají komentováním mužských atletů na úkor těch ženských. A mnohem více fascinující je následující fakt: na mužích se žurnalisté zaobírali především výkony sportovců a jejich schopnostmi a dovednostmi, zatímco na ženách komentovali především jejich osobnost a vzhled.

Tento fakt lze vysvětlit následovně: muži jsou biologicky více předurčeni pro lepší sportovní výkony napříč většinou sportů a tak se komentátoři spíše nechají unést výkony mužů. Naopak, jen málokdo má potřebu komentovat jejich vzhled, který až na výjimky není tak oslňující jako u sportujících dívek. Z toho vyplývá, že právě u žen je komentován spíše vzhled než jejich výkony, které nedosahují úrovně jako u mužů (pokud se nejedná o výhradně ženské sporty jako pole dance, či krasobruslení).

 

Jak tuto problematiku vnímáte vy? Měla by se nějak řešit? Nebo jen zkrátka vyplývá ze skutečností, které nelze změnit a netřeba ji dále rozebírat…? A bylo tomu opravdu tak, že na Bastianovi Schweinstegerovi (úvodní fotka; fotbalista) popisovali komentátoři pouze jeho výkony a jeho partnerka Ana Ivanovič vzbudila pozornost především díky svému vzhledu?

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.