×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

CO TO JE FORERŮV EFEKT?

Působíte jako společensky velmi zdatný člověk. Jenže to je jen vnější dojem. Vy sám moc dobře víte, že je to jen zdání. Často se vám totiž stává, že jste ve společnosti a hrajete jen roli. Na jedné straně jste hovorný a zábavný, ale na druhé straně se stahujete do sebe až do té míry, že jen pozorujete dění kolem sebe a máte pocit, že se do něj nedokážete zapojit. V duchu si někdy opakujete rozhovory a přemýšlíte, co ten člověk vlastně myslel, když řekl to a to  - jsou to rozhovory, na které by si ostatní lidé ani nevzpomněli.

Jak zvládáte takový rozpor? Sebeovládáním. Rád stavíte na odiv svou klidnou a sebejistou stabilitu. Nejvíce je toto sebeovládání patrné ve styku s ostatními lidmi. Chráníte se tím, že si držíte lidi od těla. V minulosti vás zklamali, a proto si od nich držíte určitý odstup tak dlouho, dokud se vy sám nerozhodnete, že směji překročit hranici a vstoupit do skupiny vašich blízkých přátel. Pokud ale onen člověk zradí vaší důvěru, připadáte si odmítnutý a ublížený.

Máte také neobyčejnou schopnost zkoumat dokonce i své sebezpytování, a to znamená, že se zaobíráte tím, jaké je vaše skutečné já. Na základě toho ale míváte pocit, zda jste neztratil kontakt s vnějším světem.

 

Pakliže dáte tento text přečíst jakémukoliv Vašemu známému, je velká šance, že na něj z osobnostního hlediska bude pasovat. Tomuto jevu se říká Forerův efekt, podle psychologa Bertrama Forera, který jej jako první pospal.

Tento efekt se významně podílí na úspěchu grafologů, astrologů, chiromantů, senzibilů a léčitelů. Ti vždy formulují své hodnocení nebo proroctví neurčitě, nekonkrétně, ale které obsahuje vedle několika negativních vlastností škálu vlastností pozitivních, z nichž se vždy některá na jejich klienta hodí. Je nezbytnou součástí horoskopů, proroctví a grafologických rozborů.

 

S výše uvedeným textem můžete konec konců experimentovat i Vy sami. Jedna ze studentek se mě po přečtení textu dokonce dotázala, zda ji nestalkuji. (Samozřejmě, že ne :-) .)

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.