×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

CO TO JE IDEOMOTORICKÝ TRÉNINK?

Jste vrcholoví anebo výkonnostní sportovci? A zkusili jste někdy své střely či kličky dělat poslepu? Možná byste to měli zkusit. Budete překvapeni svou úspěšností.

Časopis Research Quarterly uvedl experiment dokazující účinky imaginace na schopnost basketbalových hráčů trefovat se na koš. Jedna skupina hráčů skutečně házela míč na koš každý den po dobu dvaceti dní a jejich výkon byl ohodnocen první a poslední den. Druhá skupina byla také hodnocena první a poslední den, ale během celých dvaceti dní se hráči míče ani nedotkli. Třetí skupina byla hodnocena první den; potom si hráči každý den po dobu dvaceti minut představovali, že střílejí na koš. Když se netrefili, představovali si, že své hody opravují.

První skupina, která skutečně trénovala dvacet minut každý den, zlepšila své skóre o 24 procent. Druhá skupina, která vůbec netrénovala, nezaznamenala žádné zlepšení. Třetí skupina, které trénovala jen ve své představivosti, zlepšila své skóre o 23 procent (Maltz, Psychokybernetika).

Výsledky více než fascinující. Nicméně i tento výzkum, stejně jako kterýkoliv jiný proveden na půdě psychologie, je třeba brát s rezervou. Jednak z důvodu nízkého počtu participantů a také jednak z důvodu různé síly představivosti, kterou mají lidé odlišnou.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.