×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA NIKOHO

Víc hlav víc ví, ale méně dělá aneb Ringelmannův efekt v praxi.

Máme za to, že skupina je vždy efektivnější než jediný člověk. Vládne v ní týmový duch, lidé se navzájem podporují, motivují, „hecují“ a vedou se tak k lepším a lepším výkonům. Dvěma přece trvá práce o polovinu méně času než jednomu. Nebo ne? Ve skutečnosti je totiž všechno jinak, než by se zdálo. A rozhodně to není tak jednoduché.

 

Jeden z prvních experimentů provedl Max Ringelmann, který zjišťoval míru zapojení lidí ve skupině. Požádal muže, aby zatáhl za lano, jak nejsilněji může, a sílu měřil siloměrem. Poté požádal dva muže, aby společně zatáhli za lano, jak nejsilněji mohou, tři muže a tak dále. Měřením a výpočtem zjistil, že síla na jednoho muže klesala se zvyšujícím se počtem táhnoucích. Tedy že snížil se individuální výkon. Takže neplatil předpoklad, že když jeden muž utáhne například 100 kg, 3 muži zákonitě utáhnou 300 kg. Ve skutečnosti Ringelmannův efekt zaznamenal následující: zatímco jeden 1 člověk utáhnul  100kg (100%), 2 pracovali pouze na 93% (186kg), 3 na 85% a například u 8 lidí se zjistila motivační ztráta 51%. Nejprve byly ztráty výkonu vysvětlovány absencí koordinace. Později bylo dokázáno, že ztráty výkonu byly způsobeny ztrátou motivace.

Podobný experiment vysvětlující motivační ztráty provedl Swain (1996). U 96 patnáctiletých kluků se rozhodl, že jim změří časy na trati dlouhé třicet metrů za tří různých podmínek. První skupina chlapců běžela individuálně, druhá v týmu, nicméně časy jednotlivců se stále zapisovaly a třetí skupina běžela coby tým, jejíž čas byl jediným měřeným. Zjistil, že nejhorší čas zaznamenala třetí skupina, tedy když chlapci běželi v týmu.

 

Motivační ztráty jsou tedy jevem často se vyskytujícím u kanoistiky, v níž se jedinec „může schovat“. V menší míře pak v kolektivních sportech jako je fotbal či basketbal. V posledně dvou jmenovaných odvětvích není tento fenomén tak markantní, neboť hráči zastávají různé posty a tak se například fotbalový obránce nemůže „schovat“ za výkon spoluhráče z útoku.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.