×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

DESATERO PRO ROZVOJ VNITŘNÍ MOTIVACE

Někdo by řekl, že vnitřní motivaci, ať už tu svou, či někoho jiného, nelze ovlivnit. Že ji buď máme, nebo nikoliv. Pravda je taková, že i tento druh motivace je dynamický a z pohledu rodiče a trenéra manipulovatelný. Jak?

 

1. Sportovec potřebuje zažívat úspěch. To jak zvyšuje self-efficacy, tak je odměňujícím pocitem.

2. Co je úspěch či neúspěch je vždy otázka toho, co za něj považujeme. Nemusí tak být tedy spojen pouze s výhrou, či skvělým výsledkem.

3. Neúspěch je potřeba pomoci dítěti zvládnout – společně rozebrat a poučit se z něj a nabídnout cestu ven.

4. Každý výkon má svou odměnu. Ta by měla být přiměřená, aby nedocházelo k inflaci odměn.

5. Výhodnější je postoj, že vlastnosti jsou měnitelné, oproti tomu, že jsou pevně provázány s vlohami. Postoje se učíme.

6. Aby mohla vzniknout vnitřní motivace, je jí potřeba dopřát prostor. Je tedy nezbytné přestat na sportovce neustále tlačit z vnějšku. On sám musí přebrat, v průběhu dozrávání, odpovědnost za svůj autonomní sportovní růst. Je takřka nemožné někoho dohnat ke špičkovému výkonu pouze vnější motivací.

7. Kritizujme osobně, chvalme veřejně a adresně.

8. Je důležité, aby si dítě hrálo. Učme jej prožívat ve spojení se sportem flow.

9. Stanovujme cíle. Spojujme je ale s procesem - pokrokem a zlepšováním, nikoliv s cíli.

10. Zohledňujme přání dětí.

 

Souhlasíte s tímto desaterem? Doplnili byste něco, nebo naopak z vlastní zkušenosti víte, že nějaký bod v praxi nefunguje?

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.