×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

EFEKT PRIMINGU A MANIPUALCE

Priming označuje kognitivní proces, při kterém podnět z dřívějška ovlivňuje pozdější chování a myšlení jedince, například to, jak později vnímá podobný podnět. Jedná se o příklad automatického uvažování a v mysli člověka k němu dochází neúmyslně a bezděčně.

Tento efekt je svým způsobem člověku ku prospěchu, neboť díky němu ve své hlavě zjednodušuje vše, co se kolem něj děje. Což je efektivní. Může se však stát, že právě na základě tohoto zjednodušování se stane obětí kruté manipulace. Tak, jako se to stalo lidem v jedné kanceláři.
V této kanceláři se po léta udržoval zvyk, že pracovníci platili za čaj nebo kávu, kterou si v kuchyňce brali, tak, že vkládali peníze do krabičky k tomu určené. Na zdi visel seznam doporučených cen. Jednoho dne se bez vysvětlení nad ceníkem objevil vylepený plakát. Po dobu deseti týdnů se pak vždy začátkem týdne nad seznamem objevil nový obrázek, přičemž se střídali motivy květin s fotkami lidských očí, které se zdály hledět přímo na vás. Nikdo ohledně nové výzdoby nic nekomentoval, ale příspěvky do společné kasičky se výrazně změnily.
Na obrázku (výše) jsou zobrazeny plakáty a vedle grafu vždy částky, které lidi vložili do společné kasičky (poměrně k množství, které spotřebovali). Obrázek zaslouží, abyste si ho dobře prohlédli.

V prvním týdnu experimentu (který vidíte na obrázku nahoře), kdy konzumenty kávy či čaje pozorovaly dvě široce otevřené oči, činil jejich průměrný příspěvek na mléko 70 pencí/litr. V druhém týdnu se na plakátu objeví květiny a průměrný příspěvek klesá na cca 15 pencí. Tento trend pokračuje. V průměru uživatelé kuchyňky přispěli v „týdnech s očima“ třikrát tolik, než v „týdnech s květinami“. Zcela evidentně čistě symbolická připomínka toho, že „jsou sledováni“, přiměla lidi k poslušnějšímu chování.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.