×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

MÁ NA SPORTOVNÍ TALENT VLIV VELIKOST MĚSTA?

Pro někoho možná zcela zbytečná otázka, na kterou ale může být velmi fascinující odpověď.

Opravdu, i na otázku, zda a jaký vliv na pravděpodobnost dosažení elitní úrovně ve sportu má velikost města, ve kterém sportovec žije, se snažili badatelé najít odpověď. A objevili následující: Při zkoumání místa narození profesionálních hráčů basketbalu, ledního hokeje a golfu v USA a Kanadě zjistili, že optimální velikost města pro rozvoj sportovců má být mezi 1000 a 500 000 obyvateli.

To nasvědčuje závěru, že oblasti s menší populací poskytují lepší podmínky k dosažení špičkové úrovně v daném sportu než prostředí velkoměst. Je pravděpodobné, že tu hraje roli řada faktorů. Například adolescentům v menších komunitách se dostává kvalitnější sociální podpory, mají širší prostor pro seberealizaci a zažívají méně konfliktů s ostatními než jejich vrstevníci z větších měst. Navíc menší města mohou poskytovat zázemí, které více napomáhá rozvoji sportovních schopností a dovedností. Obvykle v nich také bývá nižší kriminalita a nabízejí tak více bezpečného rekreačního prostoru. Nutno podotknout, že doposud závěry těchto studií nebyly potvrzeny mimo severoamerický kontinent.

Předchozí řádky jsou převzaty z knihy Sportovní talent (2018), jejíž autorem je Michal Vičar.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.