×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

BECOME BETTER NA YOUTUBE

Do éteru se pouští novina, že celá řada přednášek bude dostupných na platformě Youtube.

Zde je první, a to s názvem: Zvládání strachu a reakce na stres .

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.