×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

ZMĚNA MONETÁRNÍHO SYSTÉMU A BITCOIN

Okurkovou sezónu z hlediska článků o koučování, osobnostním rozvoji, motivaci apod. nahradím jiným, o to možná aktuálnějším tématem. Které mi je taky poměrně blízké a které do jisté míry s rozvíjením sebe samého souvisí. Jedná se pochopení monetárního systému.

 

V první řadě bych chtěl napsat, že nic z níže napsaného není finanční rada. Jedná se však o fakta, která by měl každý člověk zodpovědně chovající se za své bohatství znát. Monetární systém (laicky možno chápat jako „peněžní“) se především v poslední době - koronavirové - dynamicky mění. Tato změna byla umožněna nastolením Keynesyanismu. Tedy monetárního systému, v němž je možno poskytovat likviditu, respektive se z pozice centrálních bank pustit do tzv. kvantitativního uvolňování. Opět laicky řečeno, monetárního systému, v němž je možno „tisknout peníze“.

Tento téměř zločin z pozice centrálních bank byl umožněn zrušením zlatého standardu (1971). Tedy bývalého peněžního systému, v němž každý dolar (dosaďte si jakoukoliv měnu) byl v poměru 1:1 krytý zlatem. Měna tedy byla stabilní a stát tak své lidi nemohl okrádat vzniklou inflací z důvodu tištění peněz.

Jak je zřejmé z výše uvedeného obrázku, množství peněz v oběhu čtyř největších ekonomik vzrostl cca čtyřnásobně. A to za pouhých 13 let. Pokud vám za tuto dobu čtyřnásobně vzrostl plat, je vše v nejlepším pořádku. Pokud nikoliv, je třeba se zamyslet. A to nemluvím o úsporách, které s absolutní určitostí takto ztratily na ceně ze 75 %. Tomu se říká krádež za bílého dne. Do které nás představitelé FEDu ještě sprostě podporují. Viz zde.

Patrně nejdynamičtější „tisknutí“ peněz v historii jsme však zaznamenali během nedávné karantény způsobenou COVIDem-19. Na množství likvidity poskytnuté v tomto období FEDem poukazuje níže uvedený graf.

Na něm můžeme vidět, jak se „zachraňuje“ ekonomika. Když poskytnete ekonomice likviditu (peníze), můžete na první pohled uvěřit domněnce, že je vše zlé za námi. Křivka akciových trhů totiž poskytnutou likviditu směle následovala. Je to však to samé, jako byste do krvácejícího člověka pumpovali novou krev, přičemž by nepřestával krvácet. Oddálíte tím jenom kompletní selhání organismu, potažmo ekonomiky.

 

Tolik tedy k proměnám v monetárním systému v posledních letech a nyní k druhé části článku. Ke kryptoměně Bitcoin. Patrně jsme již o něm všichni slyšeli. A patrně jsme všichni při prvním setkání s BTC s povzdechem utrousili nějakou poznámku o scamu, či „pyramidě“. V lepším případě něco ve smyslu, že ‚tomu zkrátka nevěříme‘.

Technicky vzato, je jedno čemu věříme. Důležitější věc je to, co se děje. Všichni patrně známe společnosti jako Mastercard, či americkou banku JP Morgan. Tedy finanční instituce diktující směr, kterým se bude celosvětová ekonomika ubírat. Obě tyto instituce mají významný vlastnický podíl ve společnosti Digital Curreny Group, jež má pod sebou společnost Grayscale. Posledně jmenovaná se zaměřuje pouze na koupi a skladování Bitcoinů, a to již od roku 2015. Nyní vlastní přes 2 % všech BTC.

Otázkou zůstává, proč by se společnosti jako Mastercard, JP Morgan (či i jiné jako Visa, Citibank, Barclays atd.) angažovaly v kryptoměnovém světě, kdyby tyto měny byly, tak říkajíc useless. Odpověď se patrně dozvíme v následujících letech, nicméně nápovědu nám mohou podat následující informace.

 

Bitcoin totiž není ta měna, která se bude v budoucnu používat. Stejně tak, jako nyní nikdo nepoužívá zlato. Byť je jeho cena téměř nevyčíslitelná a pro běžného člověka ve větším množství je prakticky nedostupné. Budou se používat kryptoměny, které si vytvoří samostatné státy. To si můžete poměrně dobře dohledat – v tomto článku máte kupříkladu odkaz na White paper digitálního USD, jež je plánován k zavedení v brzkých letech.

Z pozice běžného občana se tedy prakticky nic nezmění. Digitální zlato (Bitcoin) bude, stejně jako zlato v minulosti, neustále růst na ceně (neboť nelze skrz svou deflační povahu, stejně jako zlato, namnožit), kdežto běžní občané stále budou prostřednictvím digitálních státních měn odkázání na vykořisťování státem.  

 

Na nákup Bitcoinu (či jiné decentralizované kryptoměny) však stále není pozdě. Byť se čas krátí, neboť množství likvidity poskytnuté FEDem v posledních měsících se prostřednictvím poměrně vysoké inflace do našich peněženek teprve promítne. Stejně jako se teprve do praxe zavede digitální USD. To se stane patrně před samotným zhroucením současného keynesiánského systému.

Pokud si myslíte, že k něčemu takovému nedojde, tak doporučuju kouknout na tuto stránku. Ke splacení všech dluhů již jednoduše dojít nemůže a překlopení monetárního systému do zcela nového systému je zkrátka nevyhnutelné.

 

When the world finds we can´t inflate,
You´ll join this party fashionably late.

 (https://www.youtube.com/watch?v=WdrSP0V-KLg)

V uvedeném videu doporučuju si všimnout komentáře uživatele Andyatcrux z roku 2016: „Bitcoin was $12 at the time of this being published (2012). Prophetic. Hit $700 today. (2016)“ Nyní (2020) je cena Bitcoinu na hodnotě 11 000 USD.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.