×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

JAK ROZEZNAT LEŽ A JEJÍ NÁZNAKY?

Rozeznávání lži patrně přitahuje nejvíce zájmu z oblasti řeči těla. Nejrozšířenější mylná představa však je, že při lhaní lidé přeruší oční kontakt. To je samozřejmě nesmysl, neboť lidé přerušují oční kontakt neustále. Naopak, je dost možné, že právě člověk, který se snaží mermomocí nepřirozeně držet oční kontakt, vám lže. Existuje však několik spolehlivějších postupů, jak rozeznat, když vám někdo lže. Jsou jimi:

 

PINOKIO EFEKT

Bývalý prezident USA Bill Clinton se při popírání aféry se stážistkou Monicou Lewinskou dotkl nosu 88x (úvodní foto). Toto gesto je významným ukazatelem toho, že člověk lže. Ne vždy však musí být častý dotyk nosu ukazatelem lži. Je třeba sledovat i další skutečnosti. Na každý pád se člověk, který nemluví pravdu, snaží nevědomky zakrýt ústa tak, aby nikdo nezjistil, že lže.

 

DODATEČNÉ DOTAZOVÁNÍ

Pokud máme podezření, že člověk lže, je vhodné se jej doptat na podrobnosti. Byť třeba i zcela zbytečné, které nehrají v příběhu jedince stěžejní roli. Je dost možné, že za těchto okolností začne protistrana hýbat očima. To se může dít několika způsoby a pomoct nám k tomu může tento obrázek:


Zp - zrakové představy
Sp - sluchové představy
H/P - hmatové a pocitové vjemy
Zvz - zrakové vzpomínky
Svz - sluchové vzpomínky
Sv - sluchové významové (vnitřní dialog)


Pokud jedinec lže, s největší pravděpodobností stočí oči vpravo nahoru. Tedy začne v představách konstruovat vymyšlenou situaci. Pokud by pohnul očima doleva nahoru, patrně by začal vzpomínat na skutečnou událost, přičemž by tak patrně mluvil pravdu.

S dodatečným dotazováním se také pojí další výhoda, a to ta, že dost možná si danou situaci ani nestihne zkonstruovat, načež začne být nervózní. Mnohdy si také může protiřečit, protože lež má zkrátka krátké nohy. V této souvislosti se také jeví jako vhodné uvést, že příběh člověka, který lže, je sám o sobě chudý na detaily. I z toho důvodu je třeba dodatečné dotazovat.

 

„JÁ“ NE

Lež lze poměrně jednoduše identifikovat také na základě verbálního vyjadřování. Člověk, který nemluví pravdu, má tendence mluvit v trpném rodě. Tedy spíš způsobem ‚Ono se to stalo‘, než v první osobě čísla jednotného – ‚Já jsem to viděl‘. Výše uvedeným zevšeobecněním (vynecháním „já“) se distancuje od lži.

 

ZMĚNA V PARAVERBÁLNÍ KOMUNIKACI

Nejen obsah sdělení je důležitý k rozpoznání lháře. Pokud někdo začne náhle mluvit znatelně vyšším hlasem, může to předznamenat prvotní lež. Při nervozitě se totiž hlasivkové svaly stáhnou, což je reakcí na stres. Příznakem může být i odkašlávání, jímž se dotyčný snaží ulevit si od stažení hlasivek. Když se dostane lhář do úzkých, může mluvit o něco pomaleji a dělat mezi větami pauzy.
To ostatně potvrzuje i skutečnost, proč většina prezidentů má velmi nízko položený hlas. Působí tak důvěryhodněji, načež pro ně voliči hlasují.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.