×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

JAK VYHRÁT Z POZICE OUTSIDERA?

Článek popisuje možnosti, jak přistoupit k zápasu z pozice outsidera, přičemž se odkazuje na biblický příběh o Davidu a Goliášovi. Text je sepsán na základě jedné z kapitol z knížky Úspěšné koučování týmu (Lothar Linz).

 

PŘÍBĚH O DAVIDU A GOLIÁŠOVI
Znáte tento příběh? Pravděpodobně ne zcela, a proto je nutné se na něj podívat podrobněji. Tento příběh nabízí dobrou příležitost, jak využít staré moudrosti lidstva.
Izraelité byli ve válce s Pelištejci. Obě vojska proti sobě stála ve svých pevnostech několik týdnů. Každé ráno předstoupil Goliáš, obří bojovník Pelištejců, před nepřítele a posmíval se jim, protože se nikdo neodvážil nastoupit proti němu na souboj.
David, mladá pastýř, byl na návštěvě u svých bratrů, kteří sloužili v izraelském vojsku, když v tom zaslechl pohrdavá slova nepřátelského obra. Předstoupil tedy před izraelského krále a nabídl se mu jako vyzyvatel. Vyprávěl, že už jednou odehnal lva od svého stáda, a tak by se mihl postavit i Goliášovi.
Král po krátkém váhání souhlasil, ale chtěl, aby si David vzal meč a brnění. David si vyzkoušel těžké brnění, ale hned ho zase odložil, protože se v něm nemohl pohybovat. Tak nastoupil proti velikánovi. Rychle sebral ze země pár kamenů, vložil je do svého praku, přesně zacílil a vmrštil je obrovi do čela ještě dříve, než vůbec stačil něco udělat. Goliáš padl v bezvědomí k zemi. David neotálel, vzal obrovi jeho meč a setnul mu hlavu.

 

Co z tohoto příběhu plyne pro trenéra?
1) Využití silných stránek. Stejně jako si David vystačil s prakem, který skvěle ovládal, i trenér a jeho tým se musí zaměřit na své silné stránky. Nikoliv se přizpůsobovat soupeři. Pokud by tak učinil David s těžkým brněním, patrně by tak jenom oddálil svou prohru. Skvěle však ovládal prak, který mu zajistil vítězství.


2) Zdůraznění, že tým nemá co ztratit. Stejně jako David, který měl jen minimální šanci Goliáše porazit. Z pozice trenéra tedy zdůrazňujte tuto skutečnost tak moc, jak to jen jde. Kreativitě se meze nekladou. Ze své vlastní zkušenosti mohu sdělit, že mi osobně se osvědčil dokonce i výrok ‚Byli byste blázni, kdybyste si mysleli, že můžete vyhrát.‘ (Tento výrok se však doporučuje pouze u konkrétních týmů splňujících určité kritéria.) Naopak kontraproduktivní by byly výroky jako ‚Nemějte strach‘. Podvědomí totiž nezná negaci a svým svěřencům bychom tak akorát dali najevo, že je čeho se bát.

3) Překvapující jednání. O třídu lepší soupeř je kvalitnější. A jakékoliv váhání by maximálně oddalovalo případný neúspěch. Jako „David“ musíte jednat jako první. Zaskočit soupeře, který na to není připraven. V případě včasného, byť stále dočasného úspěchu, kvalitnějšího soupeře znervózníte, z čehož už se nemusí oklepat. Jelikož na to není zvyklý a neumí tak v této situaci pracovat.

4) V průběhu dobře se vyvíjejícího utkání si připustit vítězství. K tomu mohou posloužit výroky jako ‚Doteď jste si hráli svou vlastní hru a dostalo vás to až sem. Je tady někdo, kdo si ještě myslí, že si nezaslouží vyhrát?‘ Nikdo ze svěřenců s největší pravděpodobností ruku nezvedne, čímž se utvrdí v tom, že si vítězství jednoduše zaslouží.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.