×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

O PŮVODU SEBEVĚDOMÍ

Pro uživatele sociální sítě Facebook je tento příspěvek pouhým připomenutím, že bylo nedávno nahráno více než hodinové video pojednávající o původu sebevědomí.

Lze jej chápat jako manifest k tomuto konceptu jáství. Popisuje jeho kultivaci jak z pohledu rodiče, tak i z pohledu sebe samého. Zároveň jsou zmíněny rozdíly mezi jinými konstrukty osobnosti, jako je například ego a taktéž prolínání s mentálními dovednostmi, jako je reakce na stres, odhodlání, či zvldání strachu.

Video v celém znění je dostupné zde.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.