×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

KOLIK DO KOŘENŮ, TOLIK DO KORUNY

Vybudovat silnou vnitřní motivaci není nic jednoduchého. Univerzální recepty neexistují. Jedná se totiž o dlouhodobý a především komplikovaný proces, jež je ovlivňován nepřeberným množstvím aspektů. Řadu z nich si coby trenéři nebo rodiče nemusíme ani uvědomovat. Mnohokrát pak při svém jednání nevědomky více uškodíme, než prospějeme. Byť s těmi nejlepšími úmysly.

Kniha Motivace dětí a mládeže ve sportu  budiž „turistickými značkami“ na cestě, na níž se každý jeden trenér a každý jeden rodič musí vydat sám. Tu si však může uzpůsobit po svém.
Na této cestě je ale třeba mít na paměti, že jejím důsledkem může být bohatý a naplněný život mladého sportovce. Nejen ve smyslu sportovní kariéry na úrovni vrcholové, ale především na té rekreační. Ne nadarmo se říká ‚Ve zdravém těle, zdravý duch‘. I z toho důvodu je ne vždy zcela pochopitelné, proč se lidé pohybovým aktivitám v pokročilém věku vyhýbají. Pravděpodobným důvodem ale jest zprotivení této činnosti již v dětském věku, za což nejčastěji nesou odpovědnost právě dospělácké vzory – učitelé TV, trenéři a rodiče.

Pokud odbočíme z pole vědy například do spirituálního světa, můžeme se dopátrat jistých tendencí pojednávajících o tom, že každý člověk na světě by měl mít nějaké své poslání. Důvod, proč vůbec existuje a jak by mohl ostatním lidem pomoct v jejich existenci. Bez ohledu na pravdivost tohoto tvrzení platí, že lidé, kteří si pro své žití vytyčili nějaký smysl (poslaní), vykazují známky spokojenějšího života než ti, kteří si žádný smysl nestanovili. Či jej zatím nenašli. Už pouze z tohoto důvodu by mělo být povinností každého jedince hledat tento smysl a snažit se jeho naplněním obohacovat lidi kolem sebe. A jak je řečeno hned v první větě v úvodu výše uvedené knihy, smysl lidstvu při objevování nepoznaného a překonávání sebe samého dává kromě jiného i uspokojování potřeby pohybu.

Závěrem mějme na paměti, že motivace (pokud si odmyslíme motivační proslov trenéra před utkáním) je dlouhodobý proces, jehož výsledky nelze spatřit v krátkodobém horizontu. Proto není motivace ceněna pro emoční stav jako takový, nýbrž pro své dalekosáhlé pozitivní účinky v budoucnosti. Protože kolik investujeme do kořenů, tolik se nám vrátí do koruny.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.