×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

CHCETE, ABY VÁS LIDI MĚLI RADŠI?

Proč je nám někdy v přítomnosti některých lidí mnohem lépe, než v přítomnosti jiných? Proč je máme potřebu respektovat, či jim důvěřovat? A co může být důvodem?

Důvodů patrně může být více. Od atraktivity jedince, přes společné zájmy a zážitky až po sdílené tajnosti a informace. Odpověď na další důležitou příčinu na výše uvedené otázky nám však dá také teorie sebeverifikace.
Ta je známa jako sociálně-psychologická teorie popisující tendenci jedinců být u ostatních znám tak, jak by on sám rád. Jedná se tedy o snahu projevit se u sociálního okolí v co nejlepším možném světle a má patrně co dočinění s konceptem ega.
Touto sebeverifikací však patrně „trpíme“ všichni. Všichni chceme být vidění u ostatních v co nejlepším světle tak, aby nás respektovali a byli si vědomi všech našich silných stránek, znalostí, talentů apod.

Těchto faktů lze využít i při sociálních interakcích. Pokud tedy chcete, aby vás měli lidi ještě radši, zjistěte, čím by chtěli být a mluvte o nich tak, jako by tou osobou už byli. Ať už před nimi samotnými, nebo ještě lépe, v přítomnosti dalších lidí.
Budou totiž jednak cítit, že je velmi dobře znáte a především, že jste si vědomi jejich silných stránek. A pakliže budeme o nich samotných mluvit před ostatními lidmi v tomto co nejlepším světle, budou se v naší přítomnosti cítit velmi dobře.

Pokud tedy kupříkladu některý z vašich známých aspiruje na pozici skvělého fotbalového trenéra, mluvte s ním, jako by jím opravdu již byl. Byť je na začátku své kariéry. A možná mu tím i prokážete z důvodu sebenaplňujícího proroctví službu a právě na základě vašeho přístupu se jím opravdu stane.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.