×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

JAK ODSTRANIT STRACH?

V roce 1924 se americká psycholožka Mary Cover Jonesová pokusila vyléčit u tříletého Petra přirozeně vzniklé fóbie z bílých myší, králíků a vlněných předmětů (úvodní foto).

Jonesová umisťovala bílého králika stále blíž k Petrovi v době, kdy si hrál s třemi jinými dětmi nebo když jedl (opět příjemný podnět). Strach byl na základě této behaviorální techniky odstraněn.

Tato metoda do jísté míry podopruje skutečnost, že strachu jako takového se nemůžeme zcela zbavit. Je tak z toho důvodu, že vzpomínky do tří let si člověk nepamatuje. Nemá tedy šanci si identifikovat, natožpak psychoanalýzou odstranit traumata, která se mu udála kupříkladu ve dvou letech.

Behaviorální technika Jonesové však pojímá naučený strach jako něco od podvědomí neiddělitelného, načež se s ním snaží navázat pozitivní emoce. Tak, aby je pak jedinec nakonec i začal vyhledávat a s podnětem vyvolávající strach se nakonec "zkamarádil".

 

Obecně se tedy u dětí doporučuje odměňování momentů, kdy čelí svému strachu. Spojí si totiž s ním pozitivní emoce a naváže tak kladný vztah s tímto strachem. Ať už je jakýkoliv. 

V případě, že dítě štrachu čelit nedokáže, doporučuje se spojit tuto situaci s něčím příjemným okamžitě. K tomu může posloužit příklad dívky, kterou baví tancování a zároveň se bojí výšek. A nedokáže tak přejít most. V tento zkonstruovaný příklad by se tedy jevilo jako vhodné dívce říct, ať most přetancuje (příjemný podnět, na který se bude muset soustředit na úkor výšky, z níž má strach).

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.