×
HOME O PROJEKTU SLUŽBY ČLÁNKY KONTAKT

DRŽÍ SPORT PROBLÉMOVÉ DĚTI POD „KONTROLOU“?

Hned 445 dětí ve věku 13ti let se účastnilo výzkumu, jehož badatelé se snažili najít vztah mezi účastí na organizovaném sportu a užíváním drog. A výsledky nebyly překvapivé:

pouze 8% třináctiletých dětí, kteří pravidelně sportovali, se přiznalo, že v témže roce užilo marihuanu. Celých 27% stejně starých dětí to bylo v případě, kdy tyto děti na žádnou organizovanou pohybovou aktivitu nedocházelo.

Autor studie McHale výsledky okomentoval následovně: „Sport drží městské děti dále od dealerů a vrstevníků drogy užívajících. Pro venkovské děti je pro změnu sport jednou z mála aktivit, jak být v kontaktu s městskými teenagery určujícími trendy.“

 

Otázkou zůstává, zda by podobné výsledky vzešly na povrch i na vzorku českých dětí. Kromě Prahy totiž zbylé největší české města dosahují úrovně středně velkých měst v USA. Rovněž se dá předpokládat, že skupina uživatelů drog mezi mladistvými tvořila z velké části afroamerická populace, která se rovněž v ČR nevyskytuje v takové míře.

FACEBOOK

AKTUÁLNĚ

Schopnost co nejlepšího uvědomění si, že jsme smrtelní, zvyšuje u člověka úroveň sebevědomí, schopnosti starat se o blízké, či možná paradoxně… snižuje obavy ze smrti.